היערכות לקראת עלייתה לאוויר של מערכת "שער עולמי" של מנהל המכס

לקוחות יקרים,

מנהל המכס מתעתד לבצע שדרוג של מערכת המחשוב "סחר חוץ" למערכת חדשה המכונה "שער עולמי". המערכת החדשה מבוססת על תקשורת ללא נייר בין חברי קהיליית סחר החוץ, ומטרתה לשפר את רמת השירות במכס ולייעל את מעבר הסחורות אל וממדינת ישראל.

למעבר לשירותי עמילות מכס

מנהל המכס מאפשר תקופת הסתגלות עד לעלייתה של המערכת החדשה. בתקופה זו מומלץ לעבור על השינויים הקרבים ולהתחיל לפעול על פי הנהלים החדשים בכדי לתרגל את המערכת החדשה.

להלן התמורות העיקריות הצפויות בתהליכי העבודה הקיימים, בעת המעבר למערכת "שער עולמי":

  1. מעבר לכרטיס חכם

הכרטיס החכם הוא הכלי לניהול תקשורת בין הגורמים השונים במסגרת מערכת "שער עולמי". בעתיד לא תתאפשר העברת מסרים ללא כרטיס זה, המאפשר לבצע חתימה אלקטרונית וכן חתימה על מסמכים אלקטרוניים. כיום הכרטיס הזה משמש חלק מן העסקים להנפקת רישיונות, אישורים, דיווח מע"מ ועוד באמצעות מערכת מסלו"ל.

שימו לב כי בסופו של דבר כל היבואנים יהיו חייבים בכרטיס זה, שכן לא תתאפשר תקשורת בלעדיו. את הכרטיס מנפיקות חברות שקיבלו הסמכה ורישיון על ידי משרד המשפטים.

להלן קישורים לצורך הורדת הטפסים להנפקת הכרטיס החכם:

אנו ממליצים לכל יבואן לפנות לחברות אלו מבעוד מועד ולרכוש את הכרטיס החכם.

  1. מעבר לייפוי כוח אלקטרוני

בהתאם לסעיף 169 לפקודת המכס, כל יבואן חייב לספק "כתב הרשאה" לסוכן המכס, אשר מבצע "פעולות מכס" בעבורו, כגון שחרור הסחורה. במערכת "שער עולמי" ייפוי הכוח עובר להיות אלקטרוני, כאשר טופס זה אפשר למצוא באתר "תהילה". ניתן למלא ייפוי כוח ליותר מסוכן מכס אחד.

כיוון שבמסגרת המערכת החדשה, העברת המסמכים תתבצע באופן אלקטרוני (כאשר הכרטיס החכם יאפשר ליבואנים לחתום על קבצים ומסמכים אלקטרוניים), יבואן שלא יהיה בחזקתו כרטיס אלקטרוני ייאלץ להדפיס את הטופס ולחתום עליו בפני גורם המאמת את החתימה (סוכן מכס, פקיד רישוי, משפח בינלאומי, עורך דין, רואה חשבון או עובד מכס), סוכן המכס ימלא אף הוא את הטופס ורק לאחר מכן אלה יישלחו למנהל המכס.

לחצו כאן למעבר לטופס המקוון שיחליף את כלל יפויי הכוח הקיימים.
מסמך ליבואנים - היערכות למערכת "שער עולמי"

  1. תצהיר היבואן

בדומה לייפוי הכוח, גם תצהיר היבואן באשר ליחסיו עם ספקיו עובר לגרסה אלקטרונית.

חשוב לציין כי רק עם עליית מערכת "שער עולמי" לאוויר יחויבו העסקים בשימוש בטפסים האלקטרונים, אך עם זאת, מומלץ לתרגל כבר עכשיו מילוי טפסים אלה כדי להיות מוכנים לקראת המעבר.

קישור לתצהיר המקוון

קישור לאתר המכס

  1.  צרופות "חשבון ספק", "מסמך העדפה" ו"תעודת מקור" - טיפול במסמכי ייבוא ושחרור

לגבי "חשבון ספק" –עד היום חשבון מכר קביל היה אך ורק המסמך המקורי. במסגרת מערכת "שער עולמי", "חשבון ספק" קביל יהיה מסמך אלקטרוני סרוק וחתום בחתימה אלקטרונית. בדומה לכך, גם "מסמך העדפה" או "תעודת מקור" אשר מעניקים הטבות או הקלות במכס יהיו קבילים רק בתצורתם האלקטרונית, כאשר הם סרוקים וחתומים בחתימה אלקטרונית. בהמשך לכך, "חשבון מכר" המהווה גם "מסמך העדפה" יהיה קביל באותם התנאים.

חשוב לציין כי כל הטפסים חייבים להיות סרוקים בצורה ברורה וקריאה בכדי להיות קבילים.

את הצרופות באחריות היבואן לשמור בהתאם לדרישות מס הכנסה, כפי שנקבע בעבר, לתקופה של 7 שנים. סוכן המכס מחויב לשמור את המסמכים לתקופה של 3 ימים מרגע השחרור מהמכס.

באפשרותכם לשמור את הקבצים בצורתם המקורית (מסמכים פיזיים) או בצורתם האלקטרונית.

 

למידע נוסף, אל תהססו לפנות אלינו.

למידע ופרטים נוספים צרו קשר כבר היום!