ביטוח סחורות ומטענים

ביטוח ימי, אווירי, סחורות בהעברה

כחלק ממתן פתרונות כוללים לכלל שרשרת האספקה הלוגיסטית של לקוחותינו, אנו מספקים גם שירותי ביטוח מקיפים:

פתרונות ביטוח כוללים: לכל סוגי המטען, לכל יעד אפשרי, לכל חוליה בשרשרת האספקה: לשילוח, לאחסנה ולהובלה היבשתית

פתרונות ביטוח מתקדמים, כגון: “פוליסות רחבות”, ביטוח למטענים בקירור, ביטוח לתערוכות.

הרחבות ביטוח: באחסנה, בהובלה יבשתית מעל הכיסוי המינימאלי הקיים ופרויקטים מיוחדים מחוץ לשטחי ישראל!

ייעוץ בנושאי ביטוח מטענים ואריזתם.

למעלה מ 10- שנות ניסיון!

 

סוגי פוליסות בשילוח בינלאומי: 

פוליסה לכיסוי משלוח חד פעמי

פוליסה זו נועדה להעניק כיסוי למשלוח בודד. טרם כניסת הביטוח לתוקף על המבוטח להמציא פרטים מלאים על מהות המשלוח: תאור המטען, שוויו, מקורו ויעדו, תאריך המשלוח ופרטי המוביל.
תוקף הפוליסה יפוג עם הגעת המשלוח ליעדו.

פוליסה פתוחה

פוליסה זו נועדה לעוסקים ביצוא ויבוא בתדירות גבוהה. הפוליסה מעניקה, בכפוף לסכום ביטוח מירבי למשלוח, מסגרת ביטוחית המכסה את כל מטעני היצוא ו/או היבוא במהלך תקופת הביטוח, ללא חובת דיווח למבטח לפני יציאת המשלוח לדרכו. במקרים רבים נשארת הפוליסה בתוקף ללא הגבלת זמן, עד לביטולה על ידי אחד הצדדים. המבוטח מעביר למבטח בהקדם האפשרי הצהרה על שווי כל המטענים ששונעו וחישוב הפרמיה נעשה בהתאם.

סוגי הכיסוי

מאחר והנזק במקרים רבים מתרחש מחוץ לגבולות ישראל, הפוליסה לביטוח ימי אינה כפופה לחוק חוזה הביטוח אלא לדין הבינלאומי.
נוסח הכיסויים השכיחים, כמפורט להלן, כפוף אף הוא להסכמים בינלאומיים ואינו שונה ממדינה למדינה.

1. Institute Cargo Clause A 

הכיסוי הרחב ביותר הידוע ככיסוי "כל הסיכונים". הפוליסה מכסה כל נזק, למעט חריגים כמפורט בפוליסה, במהלך שינוע המטען.

2. Institute Cargo Clause B

פוליסה זו מכסה נזק למטען המבוטח כתוצאה מסיכונים כמפורט בפוליסה: אש, התפוצצות, טביעה, שטיפה מהסיפון, התנגשות וכד'.

3. Institute Cargo Clause C

כיסוי זה נועד להעניק הגנה מפני נזקים קטסטרופליים כגון טביעה של כלי השייט או התרסקות כלי הטיס המוביל, אש המכלה את הרכוש כולו וכד'. עלות ביטוח זה היא כמובן הנמוכה מבין השלושה.. 

לקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

 

 

 

למידע ופרטים נוספים צרו קשר כבר היום!